หน้าหลัก > ติดต่อเรา

 

   
     
กองบริหารค่าตอบแทน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
การประปาส่วนภูมิภาค
เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

เบอร์โทรศัพท์

ผอ.กบค.   0-2551-8156  
งานเงินเดือน   0-2551-8158, 0-2551-8160  
งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน   0-2551-8156-7  
งานสวัสดิการ   0-2551-8159, 0-2551-8161-2  
โทรสาร   0-2551-8164